🔥《Black Friday 2023 網店物流攻略》現已出版, 立即免費下載🔥
Skip to main content

【郵費2024】香港運費懶人包 台灣/英國/美國/澳洲基本費用一覽

【郵費2023】香港運費懶人包 台灣/英國/美國/澳洲基本費用一覽

當大家要寄件的時候通常第一時間都會諗起郵局,但係好多人都不清楚本地平郵費用同國際郵件費用。所以 Spaceship 就整合了2024年香港郵政的基本收費,包括本地平郵,以及寄往台灣/英國/美國/澳洲等熱門郵寄地區的國際郵件基本費用!

相關閱讀:一文了解國際快遞清關流程

 

商業寄件

不論你係網店店主抑或需要大型商業物流服務,Spaceship Pro都能夠為你度身訂造最合適的出貨方案。Spaceship Pro網店物流軟件,與全球超過20間物流商合作,提供國際小包專線以低至 $51出貨到美國,節省高達70%運費成本。Spaceship Pro幫網店實時追蹤多個郵件,並設有專人上門收件。用戶無合約綁定及最低消費,推廣期內免平台訂閱費用。

 

1. 本地平郵郵費

平郵信件費用 (非大量投寄)

2024 年的本地郵件費用HK$2.2 起,大型信件費用 HK$4.1 起,郵包費用HK$5.6 起。

1.1 信件及郵包(非大量投寄)
重量不超過
小型信件 大型信件 郵包
(元) (元) (元)
30克 2.2
4.1
5.6
50克 3.3
100克 5.4
250克 7.9 8.2
500克 14.6 15.5
1 公斤 30
2 公斤 48
(重量上限:50克) (重量上限:500克) (重量上限:2公斤)

資料來源:香港郵政費用及服務

 

平郵包裹費用

2024年的本地平郵包裹費用HK$77 起,重量上限係 20 公斤。

1.2 包裹
重量不超過
郵包
重量不超過
郵包
(元) (元)
3 公斤 77 9 公斤 177
4 公斤 93 11 公斤 188
5 公斤 109 13 公斤 194
6 公斤 129 16 公斤 225
7 公斤 151 20 公斤 245
8 公斤 166

資料來源:香港郵政費用及服務

 

 

2. 國際郵件郵費

無論你係寄英國、寄美國、定係寄日本、寄韓國,都會係屬於國際郵件。而國際郵件根據不同的寄件服務、郵件大小和目的地會有不同的費用收費。(如果是超過 2 公斤的包裹,費用根據地區有所不同,可以去郵局/網上個別查詢。)

 

空郵價格(重量不超過 2 公斤)

小型信件費用 HK$4 起、大型信件費用 HK$6.6 起、郵包費用 HK$6.8 起。

每件重量不超過 小型信件 大型信件 郵包
20 克 $3.7
$6.4
$6.7
30 克 $6.3
40 克 $8.1
$9.9
$10.2
50 克 $9.8
50克以上每增10克
或不足10克
$1.7 $1.7
(重量上限:50 克) (重量上限:500 克)
(重量上限:2 公斤)

資料來源:香港郵政費用及服務

 

平郵價格(重量不超過 2 公斤)

小型信件費用 HK$3.5 起、大型信件費用 HK$6.3 起、郵包費用 HK$10.8 起。

每件重量不超過 小型信件 大型信件 郵包
20 克 $2.8
$4.6
$8.6
50 克 $4.5
100 克 $8.4
250 克 $16.6 $16.9
500 克 $31.8 $32.2
1 公斤 $55.5
2 公斤 $85.3
(重量上限:50 克) (重量上限:500 克) (重量上限:2 公斤)

資料來源:香港郵政費用及服務

 

3. 國際熱門地區的郵費

香港寄台灣費用

普通郵件/郵包價錢
空郵價格:HK$18.4 起
平郵價格:HK$8.4 起

包裹價錢
空郵價格:HK$336 起
平郵價格:HK$280 起

香港寄英國費用

普通郵件/郵包價錢
空郵價格:HK$24.7 起
平郵價格:HK$12 起

包裹價錢
空郵價格:HK$453 起
平郵價格:HK$352 起

香港寄美國費用

普通郵件/郵包價錢
空郵價格:HK$24.7 起
平郵價格:HK$12 起

包裹價錢
空郵價格:HK$392 起
平郵價格:HK$259 起

香港寄澳洲費用

普通郵件/郵包價錢
空郵價格:HK$24.1 起

包裹價錢
空郵價格:HK$374 起

想知唔同地方嘅郵費係幾多?立即使用 Spaceship 運費計算器,輸入目的地及郵件尺寸後,就可以一眼比較不同香港郵政服務的運送時間及收費,找到最適合你的郵寄服務。